Ráj darů
Ráj darů   
  E-shop » Katalog » Nákupní řád Můj účet  |  Obsah košíku  |  Pokladna   
Kategorie
Náš tip Více
Flitry Ø5mm 5g nažehlovací - modré
Flitry Ø5mm 5g nažehlovací - modré
63,-
Nákupní řád internetového obchodu RAJDARU.CZ Nákupní řád internetového obchodu RAJDARU.CZ
A. Úvodní ustanovení
B. Objednávka, uzavření kupní smlouvy
C. Reklamace
D. Odstoupení od kupní smlouvy
E. Všeobecné obchodní podmínky
F. Práva a povinnosti prodávajícího
G. Práva a povinnosti kupujícího
H. Závěrečná ustanovení

A. Úvodní ustanovení

Internetový obchod RAJDARU.CZ se řídí Nákupním řádem, který přesně stanoví práva a povinnosti provozovatele (prodávajícího) a zákazníka (kupujícího). Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené v našem internetovém obchodě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku - elektronické pošty.

B. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

1. Smlouva o koupi věci nabízené naším internetovým obchodem je uzavřena okamžikem obdržení Vaší objednávky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

2. Po obdržení řádně vyplněné objednávky Vám náš internetový obchod formou elektronické pošty potvrdí, že Vaše objednávka byla přijata.

3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Zboží je dodáno dobírkou prostřednictvím držitele poštovní licence Česká pošta. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Zboží je dodáno dobírkou dopravcem Česká pošta. K hodnotě nákupu bude připočteno poštovné 110,- Kč. Při platbě předem je účtováno poštovné a balné ve výši 80,- Kč.

4. Zboží se stává majetkem kupujícího v okamžiku jeho převzetí za podmínky zaplacení kupní ceny.

5. Podáním závazné objednávky kupující souhlasí s archivováním jeho osobních dat a údajů o jeho nákupech.

C. Reklamace

Kvalita zboží dodávaného prodávajícím je dána příslušnými normami. Reklamace je oznámení kupujícího o vadách zboží, které bylo učiněno prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co kupující vady zjistil.

1. Vady zboží

Zboží má vadu tehdy, je-li předáno kupujícímu v rozporu s kupní smlouvou.

2. Povinnosti kupujícího - lhůty pro uplatnění reklamace

Kupující je povinen podat prodávajícímu oznámení o vadách neprodleně poté, co vady zjistil. Podmínkou pro uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců. Pokud v důsledku reklamace došlo k výměně vadného zboží za zboží bez vady, platí pro nové zboží záruční doba ode dne převzetí tohoto zboží. Byla-li nahlášená vada odstraněna opravou, prodlužuje se záruční doba o dobu opravy.

3. Práva kupujícího - nároky z vad zboží

Kupující má právo:

3.1. pokud je zjištěná vada opravitelná
- na bezplatnou opravu zboží do 30 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3.2. pokud je zjištěná vada neopravitelná
- na dodání náhradního zboží
- na odstoupení od smlouvy
- na poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny

Výměna nebo vrácení reklamovaného zboží jsou možné pouze v případě vrácení v původním obalu.

4. Způsoby uplatnění reklamace

1. osobně u prodejce

2. zasláním reklamovaného zboží na adresu: Veronika Žilková, Koniklecová 392, Květnice 250 84

Zásilka musí obsahovat:
- reklamované zboží
- kopii daňového dokladu
- popis závady na zboží
- kontaktní adresu a telefonní spojení

Pozn.: v případě nejasností týkající se reklamace napište na email info@rajdaru.cz

Odmítnutí převzetí zboží

V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití apod.) je kupující oprávněn odmítnout převzetí.

5. Vyřízení reklamace

Kupující zašle vadný výrobek na adresu prodávajícího a ten do 30 dnů od převzetí reklamace:
1. zašle kupujícímu zboží nové
2. po dohodě s kupujícím zašle prodávajícího zboží zpět a poskytne na něj slevu
3. vrátí kupujícímu peníze
4. zajistí opravu zboží a zašle je kupujícímu
5. reklamaci neuzná a zašle zboží zpět kupujícímu

Doba 30 dnů pro vyřízení reklamace se počítá ode dne odeslání reklamovaného zboží odesílatelem.

Reklamace se nevztahuje na:

- opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
- u věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána
- poškození výrobku pádem nebo nesprávným používáním výrobku v rozporu s návodem
- poškození výrobku přírodními živly

Ve výše uvedených případech bude oprava provedena se souhlasem kupujícího.

Řešení reklamace

Odstranitelná vada
- vada musí být bezplatně, včas (do 30 dnů) a řádně odstraněna
- v případě žádosti kupujícího může být výrobek vyměněn za jiný, pouze v případě zjevného neopotřebení výrobku běžným užíváním
- není-li výměna výrobku možná (není na skladě, nejsou náhradní díly nebo z jiného důvodu) má zákazník právo na vrácení peněz

Odstranitelná vada opakovaná po opravě nebo v případě většího počtu odstranitelných vad (2 a více)
- výměna výrobku za nový – bezvadný
- vrácení kupní ceny

Neodstranitelná vada
- vrácení kupní ceny, nechci-li zákazník vrátit peníze, bude vadný výrobek vyměněn za bezvadný
- výměna vadného zboží za bezvadné

Výrobek má jiné vlastnosti, než mu prodávající řekl nebo než bylo uvedeno na stránkách www.rajdaru.cz
- zákazníkovi se vrátí plná kupní cena

Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od obdržení reklamovaného výrobku na servisním oddělení. Při nedodržení lhůty prodávající vrátí kupujícímu peníze.

D. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující má právo od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího), je-li v originálním a bezvadném obalu bez známek užívání nebo opotřebování společně s průvodním dopisem, ve kterém vyjádří svou vůli od smlouvy odstoupit a kontaktní údaje obsahující jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště či jinou dostupnou kontaktní adresu a telefonní spojení. Při zaslání zboží je určující datum odeslání.

Podmínky pro oprávněný požadavek vrácení zboží a následnému vrácení kupní ceny:
- výrobek musí být v původním, nepoškozeném obalu
- výrobek nesmí být použitý
- výrobek musí být nepoškozený
- výrobek musí být kompletní (vrácení příslušenství, návodu k použití, záručního listu)
- zaslání společně s originálním dokladem o koupi (nezapomeňte si pro sebe udělat kopii)
- vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt)
- písemná žádost s projevem vůle o odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny

Pokud nebude vrácené zboží splňovat všechny tyto požadavky, není možné vrácení kupní ceny v plném rozsahu nárokovat.

Upozornění: V případě, že prodávající uzná nárok na vrácení zboží, vrátí kupujícímu plnou kupní cenu uvedenou na daňovém dokladu. Nelze si nárokovat úhrady nákladů spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu zboží od kupujícího k prodávajícímu).

Náhrada nákladů v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy

V souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku, které uvádí, že dodavatel má při odstoupení spotřebitele od smlouvy právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, může být v takovém případě zákazníkovi od vrácené ceny výrobku odečtena (započtena) finanční částka vynaložených nákladů podle následujícího orientačního sazebníku: Otestování funkčnosti zboží: 300,- Kč/hod (dle skutečného času potřebného na testování daného výrobku).

Vyčištění zboží: 100,- Kč/hod (dle skutečného času potřebného na provedení úkonu).

Nákup náhradního obalu: 20-500 Kč dle skutečné fakturace obalu od dodavatele, výrobce (pouze v případě, že původní obal bude vrácen silně poškozený nebo nebude vrácen s výrobkem vůbec).

Náhrada nákladů za otestování zboží se týká zejména zboží elektronického a mechanického charakteru, jako je zejména spotřební elektronika, domácí spotřebiče, fotoaparáty, komunikační, výpočetní a kancelářská technika, elektrické nářadí, elektronické hračky apod. Náhradu nákladů spojených s vyčištěním zboží a nákupem náhradního obalu může každý zákazník eliminovat svým odpovědným přístupem v rámci vrácení koupeného zboží.

Podmínky pro vrácení peněz

1. Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.

2. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.

3. Vracíme vám pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Ve zvláštních případech může být cena vráceného zboží snížena o náhradu nákladů spojených s vrácením zboží v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy (viz následující odstavec).

4. Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou, zásilky dobírkou nebudou přijaty.

E. Všeobecné obchodní podmínky

1. Způsob plateb

1.1. na dobírku (doručením Českou poštou)
1.2. hotově (osobním odběrem)
1.3. předem na účet

2. Dodání zboží

Při hodnotě nákupu nad Kč 3.000,- vč. DPH doprava po celé ČR ZDARMA. V opačném případě je k ceně zboží účtováno poštovné a balné v následující výši:

  • zaslání prostřednictvím České pošty na dobírku 110,- Kč
  • zaslání prostřednictvím České pošty při platbě předem 80,- Kč
  • při osobním převzetí 0,- Kč (osobní převzetí třeba předem dohodnout)
  • zaslání prostřednictvím PPL na dobírku 150,- Kč
  • zaslání prostřednictvím PPL s platbou předem 100,- Kč.
Tyto sazby platí pro zaslání v rámci ČR. Na Slovensko je účtováno poštovné ve výši 250 Kč. Pro ostatní země je třeba se předem informovat.

Doba předpokládaného doručení od přijetí objednávky na Vámi určenou dodací adresu je na území České republiky 3-21 pracovních dnů.

Osobní odběr zboží, které je skladem, na adrese Koniklecová 392, 250 84 Květnice je možné dohodnout v den objednání.

Osobní odběr zboží, které je skladem, na adrese Černokostelecká 88, 100 00 Praha 10 je možné dohodnout na druhý den po objednání.

3. Reklamace

3.1. V případě, že při dodání zboží došlo při dopravě k poškození obalu, proveďte za přítomnosti řidiče poštovní služby Česká pošta kontrolu dodaného zboží. V případě, že došlo k poškození zboží dopravou, toto zboží odmítněte a informujte nás o této skutečnosti obratem.

3.2. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím bezodkladně zkontrolovat. Prověřit, zda zboží souhlasí s objednávkou a o případných vadách ihned informovat prodávajícího e-mailem na adresu: info@rajdaru.cz do 2 dnů od převzetí zboží. Prodávající podá nejpozději do 3 dnů od obdržení reklamace kupujícímu informace o dalším postupu při vyřízení reklamace.

F. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího.
2. Zajistit ochranu osobních dat zákazníků.
3. Vymazat registrovaného zákazníka z databáze na základě jeho písemné žádosti.
4. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek - odběr zboží a úhrada ceny.
5. Právo prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy, je-li její plnění nemožné.

G. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen při své registraci do databáze prodávajícího uvést správné a pravdivé údaje.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu.
3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající má povinnost nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím vymazat.

H. Závěrečná ustanovení

1. Tento Nákupní rád platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Kupující odesláním elektronické objednávky přistupuje na veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny zboží.

Pokračovat
Košík Více
0 položek
Nejprodávanější
01.Elektrický otvírák na víno IR měření teploty
02.Zdarma k objednávce nad 100 Kč - vánoční přáníčko na dárek
03.Kuchyňské magnetky na lednici
04.Maska na domalování
05.Buřinka černá
06.Zdarma k objednávce nad 400 Kč - bloček samolepek
07.Péřové boa - červenorůžové
08.Zdarma k objednávce nad 100 Kč - dětský prstýnek
09.Mosazný zvoneček pro štěstí
10.Lepicí obrázek pejsek s kočičkou
Akce Více
Maska 100 cm - JEŠTĚRKA A RYBA
Maska 100 cm - JEŠTĚRKA A RYBA
490,-
245,-
Hodnocení Více
Rukavice společenské délka 14cm krajkové bez prstů - černé
bíle budou kdy? Sensation white se nezadržitelně blíží... ..
5 z 5 hvězdiček!
Rychlé hledání
 
Zadejte klíčové slovo(a) pro vyhledání produktu.
Rozšířené hledání
Informace
O nás
Nákupní řád
Ochrana údajů
Jak nakupovat
Kontaktujte nás